NYHETER

10 september 2013 09:33

NYA KUNDER

Nya kunder som har funderingar och/eller är intresserade av drank, är välkomna att ringa 044-288282 eller 044-288283 för mer information.

MILJÖ

Att ständigt söka nya vägar för minimal klimatpåverkan i produktionen har länge varit en del av vårt arbete. Vårt destilleri är idag världens mest energieffektiva destilleri och alla våra anläggningar är certifierade enligt ISO 14001. ABSOLUT VODKA är Sveriges mest exporterade jordbruksprodukt. De leverantörer vi arbetar med är noga utvalda efter tydliga kriterier där kvalitet och miljömål värderas lika högt.

Ett eget ekosystem

The Absolut Company arbetar långsiktigt tillsammans med leverantörerna, för ett hållbart jordbrukslandskap. Genom vårt odlingskoncept för vete, där optimalt kväveutnyttjande och optimerat växtskydd premieras, vill The Absolut Company bidra till att det även i framtiden, skall finnas samma möjligheter att bruka våra jordar runt Destilleriet. Uppfödning av, kött- och mjölkdjur samt grisar är en viktig del för att främja ett öppet landskap även i framtiden.

Varje dag producerar vi nära en halv miljon flaskor ABSOLUT i Åhus. Det skapar tusentals arbetstillfällen. Men det tar också andra resurser i anspråk. Nyckeln för att förena framgång med ansvarstagande har varit vårt eget koncept ABSOLUT One Source.

One Source är vårt hjärta och vår själ på The Absolut Company. Det är den sammanhållande filosofin kring hela vår produktion, där varje flaska ABSOLUT VODKA springer ur en och samma källa. Det innebär att höstvetet odlas och skördas på fälten i södra Sverige, vattnet hämtas ur egen källa och all vodka produceras på ett och samma ställe. Det innebär också att vi ger tillbaka det vi tar ut från området där vi bor och arbetar. Samma förhållningssätt som borde gälla för alla.

STÄRKELSEVETE

Vi gör inköp av vete enligt specifikation från The Absolut Company och ser till så att leveranserna kommer till anläggningen i rätt tid och mängd.

Vi gör inköp av vete enligt specifikation från The Absolut Company och ser till så att leveranserna kommer till anläggningen i rätt tid och mängd.

I dag arbetar vi med ett koncept för odling av vete som skall vara:

  • Kostnadseffektiv produktion av vete med hög stärkelsehalt
  • Optimalt kväveutnyttjande - minimalt N-läckage
  • Optimerat växtskydd med minimerade biverkningar
  • Spårbarhet till gård, skifte och parti, knutet till odlingsjournal minimera kväveläckaget

 

VÅR HISTORIA

Vår uppgift är att sköta logistiken av vete till The Absolut Companys anläggning i Nöbbelöv samt försälja de biprodukter som blir vid destilleriets tillverkning.

KONTAKTA OSS

Telefon

044-288282 eller 044-288283 

E-postadress

vetedrank@pernod-ricard.com 

Adress

Ugerupsvägen 50
291 91 Kristianstad

Maps i denna paragraf