Första jobbet

Som 10-åring kände L.O. Smith att han inte längre kunde ligga sin välgörare till last längre. Efter att denne gett sitt godkännande tog han därför anställning hos handlare A.J Skottsberg. L.O. Smith upptäckte att omsättningen var dålig och genomförde vad som kanske var landets första PR-kampanj? Han åkte ner till den mest livliga farleden och berättade för varenda köpman som passerade om den goda kvaliteten på varorna hos Skottsbergs handel. Omsättning mångdubblades tämligen omgående.