Konflikt med ny arbetsgivare

När L.O. Smith löst boendefrågan i Stockholm var nästa utmaning att hitta ett jobb. Hos en Åkerman på Stora Badstugatan (nuvarande Sveavägen) redovisar han sina tidigare goda resultat och blir erbjuden 500 kronor i årslön, fri kost och logi. Dessutom ingår en procentandel av den eventuella vinsten. Men han ska driva butiken på egen hand. Jobbet går bra och Smith är lika lyckosam i huvudstaden som han var i Karlshamn. Dessvärre märker han att Åkerman själv och även hans kamrater plockar ut varor i butiken utan att betala. L.O. Smith anar hur det påverkar resultaten och börjar i smyg att föra egen bokföring. Efter ett par år blir Smith sjuk och tvingas söka avsked.

Det blir dags att summera affärerna och enligt Åkerman har butiken gått i förlust. Han tycker att det är rimligt att L.O. Smith står för pengarna. Den unge Smith plockar då fram sin egen bokföring och kräver att fristående affärsmän ska värdera företaget och jämföra de två bokföringarna. Det hela slutar med att L.O. Smith ges 400 kronor av en egentlig vinst.