Omvärlden

L.O. Smith och Karlshamn

I den livliga hamnstaden Karlshamn formades den unge L.O. Smith. Det var där han som barn fick en mentor och beskyddare, grosshandlaren Carl Smith. Där gick han i skola och […]

L.O. Smiths konkurrenter i Sverige

L.O. Smith må vara känd som Sveriges brännvinskung, men han var långt ifrån ensam om att tillverka brännvin, och andra alkoholhaltiga drycker i landet. Lär känna Smiths svenska konkurrenter, som […]

Så reste en riktig brännvinskung

L.O. Smith var en internationell person som inte lät resor stå i vägen för att knyta kontakter, får användning för något av de sju språk han kunde flytande, eller bara […]

Historien om Absolutflaskan

Absolut Vodka är ett av världens mest sålda spritmärken. Varumärket bärs fram av den legendariska flaskan. Berättelsen om hur namnet och flaskan togs fram är ett viktigt kapitel i reklam- […]

Entreprenörer samtida med L.O. Smith

Samtidigt med L.O. Smith levde en rad framgångsrika och drivna entreprenörer. De kom att symbolisera det nya industriella Sverige och var med och lade grunden till 1900-talets ekonomiska välstånd. Gemensamt […]

Alkoholpolitiken i Sverige

Synen på alkohol förändrades alltmer mot slutet av 1800-talet och nykterhetsrörelsen fick vind i seglen. Tidigare hade nykterhetsvännerna haft en tolerantare syn och accepterat vin och öl. Men på 1880-talet […]

Tidens anda 1888–1913

Tiden runt sekelskiftet 1900 upplevde Sverige en ekonomisk guldålder. Politiskt skakades landet av unionsupplösningen med Norge och strider om försvaret och rösträtten. Emigrationen till Amerika slog rekord samtidigt som den […]

Tidens anda 1853–1888

Från mitten av 1800-talet gick Sverige på allvar in i industrialiseringen. Bolmande skorstenar blev en allt vanligare syn från nyanlagda fabriker, verkstäder och ångsågar. Järnvägarna möjliggjorde snabba varutransporter och helt […]

Next Page